سانست یلو
بازرگانی امید وارد کننده و فورشنده رنگ سانست یلو رنگ نارنجی خوراکی  E110 می باشد .جهت اطلاعات بیشتر درباره این رنگ و خرید آن با ما تماس حاصل فرمایید.

سانست یلو

بازرگانی امید وارد کننده و فورشنده رنگ سانست یلو رنگ نارنجی خوراکی  E110 می باشد .جهت اطلاعات بیشتر درباره این رنگ و خرید آن با ما تماس حاصل فرمایید.

سانست یلو رنگ نارنجی خوراکی  E110پودری  در سال 1929  ابتدار مورد مصرف قرار گرفت که از نمک دی سدیم هست و داراسی وزن مولکولی 38/452 گرم برمولکول می باشد.این رنگ محلول در آب می باشد که برگرفته از غروب خورشید با رنگ نارنجی می باشد و با دوز کم نارنجی کم رنگ و در دوز زیاد نارنجی پررنگ می باشد.و می تون به قرمز متمایل گردد.

این رنگ بصورت پودری به دو نوع محلول در آب و محلول در روغن در کارخانجات تولید می گردد.

اسم این رنگ خوراکی  از وازه غروب آفتاب به انگلیسی و دقیقا رنگ نارنجی غروب آفتاب را در محصولات ایجاد می کند.

نام دیگر  سانست یلو این رنگ دی سدیم  هیدروکسیل و نفتالین سولفونات می باشد و نام های دیگر زرد نارنجی ORANGE YELOOW  هست.

سانست یلو از مشتقات نفت تهیه می شود  و با غلیظ شدن این رنگ ایجاد تغییر فاز از مایع ایزوتروپیک به کریستال مایع می باشد.

برای رنگ کردن از آن در غذاهای مخمری در مجاورت گرما باید قرار گیرد.

این محصول بصورت پودری برای رنگ دهی در نوشیدنی های و شربت ها بخاطر رنگ مورد مصرف زیاد در کارخانجات تولید کننده صنایع غذایی بسیار متداول می باشد.

کاربرد رنگ سانست یلو خوراکی

در انوع نوشابه ها و آبمیوه ها ، چیپس ، پفک ، اسنک ، نودل ، سس ها ، پنیرها ،  بستنی ها ، کیک و کلوچه ، شربت ها و… برای رنگ دهی مصرف می گردد.

کاربرد رنگ سانست یلو در محصوات دارویی

این رنگ نارنجی در داروها مخصوصا برای تولید داروهای نوزادان مانند شربت های نارنجی رنگ برای رنگ دهی به وفور در کارخانجات داروسازی مصرف می گردد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه