بازرگانی امید وارد کننده و فروشنده گلایسین بتائین با بهترین کیفیت در خدمت تولید کنندگان محترم هست.جهت اطلاعات بیشتر و خرید کالا در خدمت شما هستیم

گلایسین

بازرگانی امید وارد کننده و فروشنده گلایسین بتائین با بهترین کیفیت در خدمت تولید کنندگان محترم هست.جهت اطلاعات بیشتر و خرید کالا در خدمت شما هستیم.

گلایسین بتائین (Glycine) در آب محلول،غیر سمی و بدون رنگ می باشد.ساخت گلایسین بتائین در اغلب گیاهان شوری و خشکی همراه است که بعنوان یک اسمولایت عمل نموده و توازن اسمی درون سلولی را تنظیم می کند.همچنین پروتئین های سلولی را پایدار و ساختار غشاء ها را حفظ می نماید.در سلول های گیاهی گلایسین بتائین بیشتر یک محصول نهایی بوده،یعنی بعنوان سوسبترا وارد یک مسیر سوخت و سازی دیگری نمی شود.

گلایسین بتائین طبیعی یک متابولیسم گیاهی تولید می کند.غلظتش در چقندر قند به نوع رقم (ارقام قدیمی بهتر از واریته های این ماده می سازند)، منبع آب طی دوره رشد ( تنش خشکی )بستگی دارد .یک همبستگی مثبت بین  افزایش کاربرد پتاسیم و غلظت در آن  وجود دارد.همچنین غلظت این ماده اولیه  هرچه به انتهای دوره رشد نزدیک تر می شود در بافت های اپیکوتیل و هپیوکوتیل ریشه ذخیره ای چقندر قند بیشتر است.

ملاس که از چقندر قند بدست می آید یک ماده خام برای استخراج گلایسین بتائین می باشد.در ستون های بزرگ پرنده ها رزین جدا کننده به روش کروماتوگرافی آب گلایسین بتائین را از ملاس جدا می کند.برای افزایش عملکرد گوجه از این محصول  بصورت خارجی استفاده شده و نشان داده شده که کاربردخارجی آن اثر مثبتی در تحمل تنش شوری و خشکی دارد.

این ماده در گیاهان عالی و حیوانات بطور طبیعی بعنوان ترکیب آمونیومی چهارگانه می باشد.براحتی در آب حل می شود.ابتدا در چقندر قند بدست می آید و بهمین خاظر بتائین ساخته می شود.در حال حاضر با نام گلایسین بتائین می باشد.

از نظر انرژی ساخت گلایسین بتائین برای سلول گران است زیرا واجد نیتروژن بوده،و در حین ساخت آن NAPPH که نیروی احیایی سلول است استفاده می شود در عوض MURATA  نشان داده که این ماده از هر دو سیستم  ساخت ATP در برابر اثرات بازدارنده NACL  حفاظت می کند.بسیاری از گونه های زراعی مانند سیب زمینی یا گوجه فرنگی نمی تواننداین افزودنی خوراکی را انباشته سازند.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه