کلروفیلین
بازرگانی امید واردکننده رنگ کلروفیلین پودری و کلروفیلین مایع اروپایی در خدمت کارخانجات صنایع غذایی می باشد.جهت اطلاعات فنی این رنگ و خرید تماس حاصل فرمایید.

کلروفیلین

بازرگانی امید واردکننده رنگ کلروفیلین پودری و کلروفیلین مایع اروپایی در خدمت کارخانجات صنایع غذایی می باشد.جهت اطلاعات فنی این رنگ و خرید تماس حاصل فرمایید.

کلروفیلین رنگ سبز طبیعی  E140 و E141می باشد که بصورت پودری و مایع رقیق شده می باشد که از برگدرختان استخراج می گردد.

این رنگ دارای جرم مولکولی 724 مول بر گرم می باشد.در برگ بیشتر گیاهان کلروفیلین وجود دارد. این رنگدانه در عملیات فتوسنتز بسیار مهم می باشد و با جذب کردن  نور آن را به حامل انرژی تبدیل می کند.

کاین رنگ  در حالت قلیایی پایدار هست ولی در شرایط کم اسیدی ناپایدرای از خود نشان می دهند. کلروفیل ها منبع مواد مغذی برای گیاهان می باشد و در فصول گرم این سبز بودن برگ ها برای گیاهان در کلروفیل اهمیت دارد.

منایع کلروفیلین

در گیاهان سبز مانند اسفناج ، علف ، یونجه ، گزنه  و همچنین توت ، شاه توت ، چقندر و… یافت می شود و این رنگ جزو رنگ های بسیار گران قیمت می باشد .

این رنگ سبز خوراکی طبیعی از برگ سبز درختان بدست می آید و شامل چهار نوع هست:

آلفا که محتوی 63 درصد کل این رنگ هست و رنگ سبز متمایل به آبی را می توان بدست آورد

کلروفیلین بتا که شامل 23 درصد از این رنگ می باشد و رنگ سبز متمایل به سیاه می باشد

گزانتوقیل که درون خود حدود 10 درصد این رنگ را دارد

کاروتن که دارای 5 درصد از این رنگ را درون خود دارد

مواد خوراکی شامل کلروفیلین

این رنگ در محصولاتی مثل لبنیات ، ژله ها ، کیک ، آبمیوه ها ، نوشیدنی ، پاستا ، آدامس ، روغن ها و … برای رنگ سبز مصرف می شود.

کلروفیلین برای حفاظت بدن

دانشمندان وجه شباهت کلروفیلین و هموکلوبین که باعث محافظت و ایمنی در مقابل بیمارهای و خاصیت مقابله با سرطان دارد را چندین سال مورد تائید خود قرار داده اند.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه