کازئینات سدیم
بازرگانی امید وارد کننده و فروشنده کازئینات سدیم خوراکی جهت تولیدات لبنی و گوشتی می باشد.جهت اطلاعات بیستر و خرید کالا تماس حاصل فرمایید

کازئینات سدیم

کازئینات سدیم بازرگانی امید وارد کننده و فروشنده کازئینات سدیم خوراکی جهت تولیدات لبنی و گوشتی در خدمت  شما تولیدکنندگان محترم می باشد.جهت اطلاعات بیستر و خرید این کالا با ما تماس حاصل فرمایید.

کازئینات سدیم  SODIUM CASEINATE از پلیمری محلول در آب بدست آمده که از ترکیب اسیدی کازئین ، پروتئین ، اصلی در شیر گاو می باشد که دارای طعم خوشایندی بوده و بدلیل قابلیت تشکیل باندهای وسیع هیدروژنی بین مولکولی براحتی می تواند محلول های آبدار تشکیل دهد .کازئینات سدیم  امولسیون خوبی است به میزان زیادی محلول بوده و در حضور روغن و چربی نیز همگن می گردد.کازئینات سدیم براحتی می تواند از یک محلول آبی فیلم تشکیل دهد و بدلیل ساختار کازئین و توالی اسید آمینه ممکن است تشکیل فیلم بدلیل پیوندهای هیدروژنی واکنش های الکترواستاتیکی باشد.

فیلم های پروتئین بخوبی  بسطوح می آید و چسبیده ، مانعی در برابر اکسیژن و دی اکسید کربن ایجاد می کند اما بشدت به آب نفوذ پذیر هستند و در برابر انتشار آن مقاومت نمی کنند.

کازئینات سدیم  به آسانی در آب حل می گردد و در غلظت های کم محلولی با ویسکوزیته مناسب تشکیل می شود و در بالای حجم بحرانی از ذرات کازئینات ژل تشکیل می دهد که خواص بافتی مطلوبی را در محلول ایجاد می کند.فاکتورهای اصلی مشارکت کننده در ایجاد ژل کازئینات سدیم ، غلظت کازئین ، PH ، دما و همین طور قدرت یونی هستندودر مقایسه با کازئین رنت ، کازئینات سدیم تمایل بیشتری به هیدراته شدن دارد  و در درجه ازت جمع کازئین را ایجاد می کند که قابلیت جریان پذیری قابل قبولی و استحکام رضایت بخشی نخواهد بود.

کازئینات سدیم  ار خانواده پروتئین ها پلیمری از اسید آمینه می باشد که حاوی 90 % پروتیئن شیر هست که بصورت میسلی از شیر وجود دارد. در سال 2006 chen  و همکارانش دریافتند این میسل ها کلوئیدهایی کروی با اندازه نانو هستند و این نانو کپسول ها تشکیل شده از میسل کازئینی که توانایی نانو حامل برای محافظت و انتقال کلسیم و فسفات در محصولات غذایی کاربرد دارد.

کازئنیات سدیم از ترکیب کازئین با هیدروکسید سدیم تولید می شود و پرکاربردترین نوع کازئینات در تولیدات محصولات لبنی و گوشتی در کارخانجات محصولات غذایی و خوراکی می باشد.

کازئین خالص در شیر موجود نیست و اول بصورت کازئنیات کلسیم می باشد و بعد از آن با جذب فسفات کلسیم، فسفر کازئینات کلسیم بوجود می آید.

کازئین را از شیر فاقد چربی بدست می آورند و حتی المقدرو پربی ، نمک ، لاکتوز در موقع انعقاد کازئین از شیر جدا می شود چون در غیر این حالت کیفیت محصول کازئین و مدت زمان نگهداری کم می شود. در سال 2003 swaisgood  و همکارانش دریافتند که این پروتئین با رنت با اسید رسوب ایجاد می کند.

کازئینات سدیم در واقع شکل محلول در آب کازئین است که بطور تجاری موجود است و از طریق اسیدی کردن شیر تا نقطه ایزوالکتریک تولید می شود و در اینPH  کلسیم فسفات کلوئیدی حل می شود و کازئین های متفاوتی تولید می شوند.چندین مرحله شستشو جهت حذف کمک های محلول لاکتوز و پروتئین های آب پنیر انجام می شود و در نهایت کازئین جداسازی شده با هیدرواکسید سدیم تا PH برابر 7 خنثی سازی می شود.پس از خشک کردن ، پودر سدیم کازئینات حاصل می شود.ایم محصول حاصل مخلوط غیر هموزنی از کازئین ها می باشد.

حضور سطوح بالای پرولین  کازئین ها تشکیل مارپیچ حلقه ای الفا و صفحه چین خورده بتا را محدود می کند.همچنین این کازئین ها بصورت فسفریله می باشند امادر چه فسفوریلاسیونی میان کازئین ها مختلف متفاوتی می باشد.

کازئینات سدیم  در صنایع غذایی بصورت گسترده ای بدلیل خصوصیات عملکردی بی نظیر امولسیفیکاسیون ، جذب آب ، جذب چربی ، قوام دهندگی و ژل دهندگی استفاده می گردد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه