بازرگانی امید واردات و فروش پونسیو 4r رنگ قرمزتیره مصنوعی در برندهای هندی و اروپایی در خدمت  شما تولیدکنندگان  محترم می باشد.

پونسیو 4r

بازرگانی امید واردات و فروش پونسیو 4r رنگ قرمزتیره مصنوعی در برندهای هندی و اروپایی در خدمت  شما تولیدکنندگان  محترم می باشد.

پونسیو 4r رنگ قرمزتیره مصنوعی بصورت پودری با نام اسید رد ، کوچینال رد  نامیده میشود منشا این رنگ از اسم فرانسوی پوپی poppy گرفته شده هست .

این رنگ جرم مولکولی 604 گرم بر مول دارد و قابلیت جذب 506 نانومتر می باشد مثل دیگر رنگ های مصنوعی خوراکی در مقابل حرارت و نور پایداری مناسبی دارد .در آب نیز کاملا حل می شود و مقدار مجاز مصرف آن در بدن هر انسان 0/4 مقدار مجاز از طرف اتحادیه های نظارت بر غذا و دارو تصویب شده است.

پونسیو  4r بصوت رنگ خوراکی پودری محلول در آب می باشد و این رنگ در اروپا بصورت محلول در روغن نیزتولید گردید و مصرف می گردد.

این رنگ پودری بصورت محلول در آب در صنایع غذایی بسیار مورد توجه و پرکاربرد  در بسیاری از محصولات خوراکی می باشد.

این رنگ خوراکی مصنوعی ما بین رنگ کارموزین و رنگ آلورارد می باشد.بدین صورت که از رنگ کارموزین روشن تر و از رنگ آلورارد تیره در طبف رنگی قرمز می باشد . و در محصولاتی که این دو رنگ قرمز رنگ نهایی محصول را نتواند ایجاد مورد توجه و مصرف در کارخانجات صنایع غذایی می باشد.

در سال 2005 زالاکاین zalacin و همکارانش با روش کروماتوگرافی مایع با آشکارسازهای آرایه دیودی با استفاده از طیف سنجی جرمی ار پودر فلفل مورد بررسی قرار داند.

کاربرد رنگ پونسیو 4r در محصولات خوراکی

این رنگ مصنوعی قرمز  در نوشیدنی ها و شربت ها ، سس ها ، پاستیل ، شکلات ، آب نبات و … بسیار مصرف می گردد.

کاربرد رنگ پونسیو 4r در محصولات آرایشی و بهداشتی

این رنگ قرمز در تولیدات محصولات آرایشی و بهداشتی مصرف می شود  و در مواردی که رنگ قرمز نیاز باشد رنگ مناسب برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کارخانجات می باشد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه