بازرگانی امید واردکننده سوکرالوز جایگزین مناسب شکر در بهترین برندها در خدمت شما می باشد جهت اطلاع از قمیت این محصول و شرایط خرید با ما تماس بگیرید.

سوکرالوز

بازرگانی امید واردکننده سوکرالوز جایگزین مناسب شکر در بهترین برندها در خدمت شما می باشد جهت اطلاع از قمیت این محصول و شرایط خرید با ما تماس بگیرید.

سوکرالوز در سال 1970 شناسایی شد ، هاک HOUGH  و همکاران نشان دادند که کلر دار کردن انتخابی ساکاروز موجب تولید ترکیبی با شیرینی بیشتر از شکر شده که این ترکیب را سوکرالوز نامیده شد.این ماده دارار ی کریستال های سفید رنگ و شیرینی مطلوب و مشابه با شکر است.

این ماده  ویکسوزیته مشابه با محلول ساکاروز ایجاد می کند.

ماهیت سیرین کننده سوکرالوز

سوکرالوز طی مراحلی از ساکاروز ساخته می شود که به طور انتخابی سه اتم کلر جایگرین سه گروه هیروز اکسیل در مولکول ساکاروزی می شوند. این فرآیند به پیوندهای گلیکوزیدی ، پایداری قابل توجهی در برابر هیدرولیز آنزیمی و اسیدی می دهد. سوکرالوز به دلیل داشتن سه اتم کلر یک ترکیب آب دوست است.سوکرالوز دارای شیرین تقریبا 60 برابر ساکاروز است.این ماده غیر مغذی و بدون کالری است و پس از مصرف جذب می شود.(GRICE، GOLDSMITH2000)

این ترکیب بعلت پایداری زیاد در بسیاری از تولیدات مواد غذایی از جمله نوشابه  گاز دار و بدون گاز ، آبمیوه ها ، محصولات پخته شده ، آدامس ها ، محصولات خشک ، میوه های فرآوری شده ، محصولات لبنی ، دسرهای یخ زده و سس سالاد استفاده می شود.

سوکرالوز یک ترکیب جامد با کریستال های سفید است که به راحتی در آب حل می شود و هم فرم کریستالی در حالت محلول پایدار است. در فرم کریستالی خالص این ما ده در 22 درجه سانتی گراد برای چندین سال پایدار باقی می ماند و تجزیه محدود آن بستگی به اندازه ذرات ، بسته بندی و شرایط محیط دارد .

بررسی های حسی نشان می دهد که این شیرین کننده بر خلاف دیگر شیرین کننده ها غیر مغدی دارای پس مزه طعم تلخ  درون خود  نمی باشد (LEE GROTE، MUNRO 2009 )

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه