سوربات پتاسیم
بازرگانی امید در زمینه واردات سوربات پتاسیم با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت خرید در خدمت تولید کنندگان محترم می باشد جهت اطلاع از نحوه خرید تماس بگیرید

سوربات پتاسیم

بازرگانی امید در زمینه واردات سوربات پتاسیم با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت خرید در خدمت تولید کنندگان محترم می باشد جهت اطلاع از نحوه خرید تماس بگیرید .

سوربات از انتقال اسیدهاProduct Categoriesی آمینه جلوگیری می کند و می تواند منجر به جلوگیری از بسیاری از سیستم های آنزیم سلول شود. (روینگ فرانگ 1998  RONING ANF FRANK)

پراکنده شدن و هدر رفتن قدرت حرکتی پروتئین در ممانعت ارز دریافت مواد مغدی سهیم بوده و با سایر مکانیسن های اثر آن توام می شوند.

اثر ممانعت کنندگ سوربات پتاسیم ممکن است منجر به مرگ سلول ، کاهش رشد ، تخفیف شدت بیماری زایی و ممانعت و جلوگیری از تشکیل اسپور شود میزان ممانعت کنندگی بستگی به ترگیبات محول و متغیر های محیطی مانند PH  دارد . اکثر مخمرها با مقدار 2/0  -01/0 درصد سوربات مهار می شوند.سوربات روی همه مراحل رشد کپک ها شامل تولید اسپور و تشکیل ریشه ها اثر می گذارد ، سنتز سموم قارچی با جلوگیری از دریافت مواد تغذیه ای کنترل می گردد.(ریچارد روبینسون 2000 )

پیشنهاد شده است که سوربات سیستم انتقال مواد مغذی ار زنجیره انتقال الکترون را تفکیک و منفصل نموده که در مجموع به ساختمان و سال بودن غشا آسیب می رساند تشکیا آندوسپرو و رشد خارجی اسپورمترف می گردد که این امر ناشی از تغییر در غشا اسپور ( افزایش سیالات ) و با ممانعت از کار آنزیم های اسپورولیز که در عمل  اسپورزایی اهمیت دارند می باشد.تصور می شد که سوربات پتاسیم کار آنزیم های متعددی که عمل انتقال مواد مغذی متابولیسم، به رشد و تقسیم سلول را انجام می دهند مختل می کند.ممانعت رشد قارچ ها ، تداخل با آنزیم دهیدروژناز که در اکسیداسیون چربی ها نقش دارد مربوط می شود.

سوربات از عمل آنزیم های چرخه تری کربوکسیلیک اسید ممانعت بعمل می آورد .(ریچارد و روبینسون 2000 )

فعالیت ضد میکروبی را توسط یونیزه کردن مولکول های اسیدی کاهش می دهد و از طریق نفود پذیری غشای سلول یا کاهش نیروی محرکه پروتونی ، انتقال سوبستر را قطع کند.(اسواراناندام و همکاران 2004  ESWARAANDAM )

سوربات پتاسیم یک ماده شیمیایی و ضد کپک است.سوربات نمکی بی رنگ و بسیار نحلول در آب است.در صنایع غذایی بعنوان نگهداردنده  محصولات غذایی می باشد.

این نگهدارنده در مقادیر مجاز سمی نبوده و در PH  کمتر از 6 بهترین اثر خود را نشان می دهد و جهت جلوگیری  از کپک قارچی و تخمیر شدن به کار می رود.غلظت ضد میکروبی موثر سوربات در مواد غذایی 1/0 -5/0 درصد می باشد.

نمک های پتاسیم ، سدیم ، کلسیم سوربات از طرف FDA  جزو افزودنی های  GRAS  معرفی شده اند.سوربات پتاسیم در PH   خاصیت ضد میکروبی آن ها افزایش می یابد.اثر ضد قارچی اسید ناشی ار آن است که قارچ های نمی توانند پیوند دوگانه مزدوج و در موقعیت آلفارا در زنجیره آلیفاتیک متابولیر کنند.در صورتی که از سوربات در فیلم های خوراکی استفاده شودوعلاوه بر اینکه از آلودگی سطحی فیلم جلوگیری می کند از رشد ریز زنده ها در سطح محصول نیز جلوگیری می کند.

میزان مصرف روزانه قابل قبول وربات توسط FAO و WHO  25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر روز تعیین شده است. FARMA  ETAL  2005 ))

عملکرد سوربات پتاسیم در مواد غذایی

میزان سوربات پتاسیم در خلال نگهداری بدلیل رشد میکروبی ، اکسیداسون یا واکنش با اجزا مواد غذایی کاهش می یابد.پایداری سوربات به PH  ماده غذایی ، ترگیبات (اسیدهای آلی و افزودنی های دیگر ) ، فعالیت آبی تعداد میکروب ها ، عوامل نگه دارنده ، رطوبت ، دمای نگهداری و نحوه بسته بندی بستگی دارد (ریچارد روبینسون 2000 )، کریستا خالص اسید سوربیک پایداری  می باشد

اما با حل شدن در آب وارد فرآیند اتواکسیداسیون می شود.اتواکسیداسون اسید سوربیک با افزایش  PH  در محلول های آبی کاهش می یابد . از آنجایی که اکسیژن موجب تجزیه سوربات می گردد، افزودنی آنتی اکسیدان در بسته بندی خلا در مواد نفوذناپذیر به اکسیژن این مشکل را مرتفع می کند.

سوربات پتاسیم با فرمول شیمایی آن C6H7KO2 اسوربات پتاسیم حلال خوبی  در آب است و به‌طور طبیعی در برخی توت‏ها وجود دارد.این نگهدارنده در مقادیر مجاز سمی نبوده ودر PHکمتر از ۶ بهترین اثر را از خود نشان می دهد.در ۴=PH ، محدوده ۸۶% آن به صورت تفکیک نشده وجود دارد.

غلظت ضد میکروبی موثر سوربات در مواد غذایی ۳/۰-۰۵/۰ درصد است مطالعات مشخص نموده است که نقطه هدف این نگهدارنده در سلول میکروبی، آنزیمهای دارای سولفیدریل، سیستم فسفوریلاسیون اکسیداتیوو سیستم تنفسی سلول است سوربات پتاسیم یا پتاسیم سوربات  علاوه بر باکتری، از جوانه زدن اسپورها ورشد سلولهای رویشی نیز جلوگیری می نماید.

سوربات پتاسیم به عنوان نگهدارنده دربسیاری از مواد غذایی استفاده می شود، زیرا خواص ضد میکروبی آن از رشد و گسترش باکتری ها و کپکهای مضر جلوگیری می کند. در پنیر، محصولات پخته شده، شربت ها و مربا استفاده می شود.

همچنین به عنوان یک نگهدارنده برای غذاهای خشک شده از قبیل آبنبات و میوه های خشک استفاده می شودزیرا بر طعم این محصولات اثر نامطلوبی بر جای نمی گذارد. استفاده از سوربات پتاسیم باعث افزایش عمر مفید مواد غذایی می شود، بنابراین در بسیاری از مکمل های غذایی نیز از آن استفاده می شوند.

مقررات و سطوح مجاز استفاده از سوربات پتاسیم

سازمان غذا و داروی جهانی مصرف این نگهداررنده را مجاز اعلام کرده است  سوربات پتاسیم به عنوان افزودنی و نگهدارنده مواد غذایی، معرفی می شود.سوربات پتاسیم اغلب در سطوح بسیار کم در غذاها استفاده می شود. طبق APAC Chemical، مقدار مصرف این ماده مشخص است که بر اساس مواد تولید شده متفاوت است، اما پنیر دارای بالاترین درصد استفاده از این ماده است که بین 0.2 و 0.3 می باشد.

مصرف سوربات پتاسیم در مواد غذایی

از آنجایی که سوربات پتاسیم به عنوان یک عامل نگهدارنده و انتی باکتریال به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، می توان عدم استفاده از آن را غیر ممکن دانست.مصرف متابولیسمی پتاسیم باعث کاهش مصرف Sorbate پتاسیم می شود. در بسیاری از موارد، انتخاب محصولات ارگانیک می تواند یک روش ساده برای جلوگیری از مصرف بیش از حد سوربات پتاسیم و سایر مواد نگهدارنده غذایی باشد.

در سال 2015، EFSA  سوربات پتاسیم و دو مکمل غذایی دیگر را بررسی کرد.   مصرف روزانه قابل قبول 3 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن در روز را تنظیم می کند. این محدودیت در پاسخ به سوالات مربوط به سمیت، تولید مثل و رشد از تحقیقات حیوانی است. موش های صحرایی 300 میلیگرم در روز بدون اثرات بدی مشاهده می شدند. برای ایمنی بیشتر، EFSO یک استاندارد را که 100 بار پایین تر بود تنظیم کرد.

حداکثر مصرف روزانه قابل توجه برای انسان 25 میلی گرم بر کیلوگرم (میلی گرم بر کیلوگرم) وزن بدن در روز است. برای بزرگسالان 150 پوند، این به 1750 میلی گرم در روز می رسد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه