بنزوات سدیم
بازرگانی امید وارد کننده نگهدارنده بنزوات سدیم خوراکی جهت کارخانجات صنایع غذایی در خدمت شما تولید کنندگان محترم می باشیم.

بنزوات سدیم

بازرگانی امید وارد کننده نگهدارنده بنزوات سدیم خوراکی جهت کارخانجات صنایع غذایی در خدمت شما تولید کنندگان محترم می باشیم.

بنزوات سدیم  از نمک بنزوئیک اسید ( ساده ترین کربوکسیلیم اسید آروماتیک ) هست و نقش آنتی باکتریال  می تواند از فعالیت باکتری ها جلوگیری کندو در سال  1995 بالودین  آن را تهیه کرد و مقدار اثر نگهدارنده این ترکیب با PH  رابطه دارد و می تواند در PH کمتر از 5/6 بهترین عملکرد را داشته باشد . بطور طبیعی در بعضی از میوه ها مانند آلو و سیب وجود دارد .

استفاده زیاد از این ماده در تولیدات  مواد غذایی بعنوان نگهدارنده موجب قانون گزاری برای رعایت دقیق مقدار مجاز آت توسط سازمان غذا و دارو FDA بمقدار و1/0 درصد تعیین گردد.می توان از ترکیب هیدروکسید سدیم و اسید بنزوئیک این ماده را تولید کرد .

بنزوات سدیم از خانواده نگهدارنده های غذایی می باشد که محلول در آب می باشد.محلول بنزوات سدیم مقدار کمی حالت قلیایی بوده و طعم و مزه گس شیرینی درون خود  دارد .

بنزوات سدیم از واکنش خنثی شدن اسید بنزوئیک و سدیم هیدروکسید و یا اضافه شدن اسید بنزوئیک به محلول غلیظ و گرم کربنات سدیم تولید می گردد و بصورت پودری و گرانول می باشد.

حلالیت این ماده 50 گرم در هر 100 میلی لیتر آب  25 درجه سانتی گراد می باشد و بین صفر تا پنجاه درجه این حلالیت ثابت هست و در دمای بیشتر افزایش پیدا می کند.

بنزوات سدیم جزو نگهدارنده های غذایی می باشد که در محیط اسیدی از فعال شدن باکتری ها و قارچ ممانعت می کند و مصرف آن در تولیدات غذاهای اسیدی مثل سس ، نوشابه های گاز دار ، آب میوه ، مربا بیشتربعنوان نگهدارنده استفاده می گردد.

 

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه