اسید پیروفسفات سدیم
بازرگانی امید واردات و فروش اسید پیروفسفات سدیم خوراکی می باشد برای خرید و قیمت این محصول خوراکی می توانید با ما تماس بفرمایید.

اسید پیروفسفات سدیم

بازرگانی امید واردات و فروش اسید پیروفسفات سدیم خوراکی می باشد برای خرید و قیمت این محصول خوراکی می توانید با ما تماس بفرمایید.

اسید پیروفسفات سدیم یک افزدونی خوراکی مهم به رنگ سفید بعنوان نگهدارنده اساسی در محصولات غذایی مصرف می شود.

از این نگهدارنده بعنوان مثال ورم آوردن موادی مانند خمیر برای نان و بیسکوییت و کیک و کلوچه و بخاطر گاز کربنیک برای مخلوط شدن استفاده می گردد.

در محصولات آبزیان مثل ماهی و میگو بهمراه منیزیم مخلوط شده و مقدار منیزیوم و آمونیوم و همچنین هگزا هیدرات کم می کند.

این ماده به سه نوع مختلف بر اساس آزاد کردن گاز کربنیک تقسیم می گردد:

fast

medium

slow

از بین این سه مدل medium بسیار متداول در تولیدات کارخانجات صنایع غذایی می باشد و مصرف می گردد.

کاربرد اسید پیروفسفات سدیم

این محصول برای تولید در کارخانه هایی غذایی در محصولاتی مثل فرآورده های نانوایی ، کیک ، کلوچه ، بیسکوییت ، ویفر ، بیکینگ پودر ، پاستیل و خیلی دیگر از تولیدات غذایی مورد استفاده می باشد.

در محصولات غذایی مانند آردهای فرآوری شده اسید پیروفسفات سدیم و اسید اسکوربیک این دو ماده افزودنی می تواند مشخصات مطلوب تری برای محصول نهایی تولید شده  ایجاد کند و بعنوان یک ماده اولیه اساسی در خیلی از فرآورده های کارخانه های مربوط به محصولات نانوایی مصرف می شود.

در تولیدات فرآورده های گوشت و پروتئین این ماده افزودنی در محصولات خوراکی مصرف می شود.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه