اسید فسفریک

اسید فسفریک

بازرگانی امید واردات و فروش اسید فسفریک 85 درصد خوراکی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر این کالا و شرایط خرید این کالا تماس بگیرد.

اسید فسفریک از پر کاربردترین اسید ها می باشد  که تنها اسید موجود در صنایع غذایی که معدنی می باشد.

این اسید مانند اسید سیتریک دارای خاصیت بافری قوی می باشد و در فرآیندهای تخمیری برای کنترل PH  استفاده می گردد.

این مایع بسیار شفاف و روغنی هستند و بدون رنگ و بدون بو  هستند و هر چه شفاف تر باشد خلوص و کیفیت بهتری دارد.حلالیت  خوبی در آب و الکل  بسیار مفید می باشد.

در سال 1694 بویل boyle برای اولین بار از پنتا اکسید فسفر در آب این ماده را تولید کرد  ودر محصولات خوراکی مانند روغن ها ، کودهای شیمیایی ، پاک کننده ، مکمل های حیوانات ، دارویی استفاده می گردد.

این اسید از مهمترین اسید های معدنی می باشد و در کودهای شیمیایی این اسید تبدیل به نمک های فسفات می شود.

این اسید دارای جرم مولکولی 98 و درجه ذوب 42 درجه دارای حلالیت خوبی در آب می باشد.این اسید متمایل به کریستال شدن می باشد.

خواص اسید فسفریک

این اسید دارای سه ظرفیت می باشد بصورتیکه اولین یون هیدروژن بسهولت جدا می شود و دومین یون هیدروژن سخت هست.

از اسید های آلی مثل اسید سیتریک و اسید لاکتیک قوی تر و خواص بهتری دارد.

تولید اسید فسفریک

در شروع سنگ معدن که شامل کلسیم فسفات را با اسید فسفریک مخلوط می کنند تا کلسیم هیدروژن فسفات محلول در آب تولید می گردد و بعد از آن محلول کلسیم هیدروژن فسفات  را با  سولفوریک مخلوط می شود مه در آخر کلسیم سولفات و این ماده بصورت محلول دو نوع ایجاد می شود

کاربرد اسید فسفریک در صنایع غذایی

در  کارخانجات صنایع غذایی مانند کارخانجات نوشابه سازی مخصوصا کولا ، ژله ها ، پنیر  و مربا به وفور استفاده می گردد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه