آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT
بازرگانی امید واردات و فروش آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT می باشد برای اطلاعات فنی و قیمت خرید  این کالا در خدمت شما می باشیم.

آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT

بازرگانی امید واردات و فروش آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT می باشد برای اطلاعات فنی و قیمت خرید  این کالا در خدمت شما می باشیم.

برای جلوگیری از خراب شدن محصولات با اکسیژن فعال  نقش استفاده از آنتی اکسیدان ها پیش می آیدکه از مهمترین آنتی اکسیدان های سنتزی این موارد را شامل می شود

BUTY LATED HYDROXY TOUENE  بوتیلات هیدروکسی تولوئن به اختصار  BHT

BUTY LATED HYDROXY ANISOL بوتیلات هیدروکسی آنیزول به بیان ساده  BHA

TERT BUTYL HYDROQUINONE ترت بوتیل هیدروکینون  معرف به TBHQ

در روغن ها استفاده از آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT برای به عقب انداختن فاشد شدن اکسایشی و حفظ کیفیت آن و چلوگیری از فساد و حفظ ارزش مواد غذایی می گردد

از بهترین آنتی اکسیدان های طبیعی میوه ها ، سبزی ها ، آجیل ، ادویه ، برگ ، ریشه ، پوست درخت شناخته می شود.

اکسید شدن چربی در فرآیند نگهداری غذا سبب از بین رفتن ارزش غذایی و تولید رادیکال آزاد باعث انفعالات شیمیایی و باعث ایجاد محصول مخرب که ایجاد بیماری های مهم از جمله سرطان شود.

آنتی اکسیدان TBHQ و BHA و BHT طبیعی

آنتی اکسیدان گیاهی می توان اسید اسکوربیک ، کاروتنوئید ، توکوفرول ها ، اسید آمینه ، فلاونوئیدها ، پروتئین ، فسفولیپیدها ، استرول می باشد.

آنتی اکسیدان TBHQ و  BHT از فساد مواد غذایی که دارای اسیدهای چرب اشباع نشده می باشد جلوگیری بعمل می آورد.

آنتی اکسیدان  در بعضی از فرآورده های غذایی باید اضافه گردد . ویتامین E  جزء محلول در چربی است و بصورت طبیعی در روغن های نباتی وجود دارد به هر حال این ویتامین به اندازه کافی در بیشتر مواد غذایی که باید برای مدت نسبتا طولانی در انبار نگهداری شوند وجود ندارد لذا باید به مواد غذایی که حاوی چربی اشباع نشده می باشد

مانند  ویتامین E  و یا آنتی اکسیدان هایی که به صورت صنعتی تولید می شوند و یا  آنتی اکسیدان BHT و آنتی اکسیدان TBHQ و انواع دیگر آنها اضافه شود . این مواد در مقابل حرارت مقاومند لذا در صنایع غذایی مانند تولیدات کیک و کلوچه ، بیسکوییت سازی که در اثر حرارت کیفیت آن  از بین میرود زمان نگهداری از آن طولانی تر می شود.

 مکانیسم عملکرد آنتی اکسیدان  BHT و آنتی اکسیدان  TBHQبه این صورت است که اکسیداسیون چربی به اسم OXIDATIVE  RANCDITY  در چربی های حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع شده در تحت تاثیر نور ، هوا ، گرما ، فلزات سنگین ، رطوبتی و حضور نداشتن مواد  انتی اکسیدان سریعا باعث فشاد و تندی غیر قابل قبول در چربی می گردد .

درBHT و  TBHQ مواد باندهای غیر اشباع شده در چربی اکسید شده و زنجیر طویل اسید چرب شکسته و تبدیل به چندین اسید چرب با زنجیره کوتاهتر می گردد و در این مرحله پراکسید تولید شده که این پراکسید  انرژی دریافتی از شکسته شدن زنجیره طویل زنجیره های کوتاه می باشد که باعث فساد در چربی می شود. در این سیستم اگر مواد آنتی اکسیدان اضافه شود باعث می شود که انرژی حاصل از شکسته شدن اسید چرب با زنجیره طویل و همچنین اکسیژن موجود در محیط را جذب نمود و نتیجه از ادامه عمل جلوگیری می شود.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه