اسید سیتریک خشک

اسید سیتریک خشک

بازرگانی امید

اسید سیتریک مونوهیدرات موجود می باشد

09125336540 – 88825105

قابل ارسال به سراسر کشور

www.omidtradeco.ir

تگ های مطلب:اسید سیتریک خشک (بدون آب)،

آمار بازدید:1916

دسته:افزودنی های غذایی و خوراکی, محصولات

مطالب مرتبط:

 • اسید سیتریک
 • اسید سیتریک مونوهیدرات (آبدار)
 • اسید فسفریک خوراکی
 • درباره ما
 • رنگ کارامل
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،
  • سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، سیترات سدیم، گزانتان گام، گوارگام، سی ام سی ثعلب سانروز، پودر ژلاتین، سوربیتول مایع،